Doradzamy w sprawach z zakresu własności intelektualnej zawiązanych z ochroną praw autorskich, baz danych, wizerunku, tajemnicy przedsiębiorstw i dóbr osobistych.

Nasze doradztwo w obszarze własności intelektualnej stanowi dopełnienie usług Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi specjalizującej się w ochronie wynalazków, znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz doradztwie strategicznym i prowadzeniu postępowań spornych w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Oferta obu kancelarii działających w ramach Grupy JWP zapewnia pełną ochronę niematerialnych praw przedsiębiorców, wynalazców, twórców oraz firm. Naszymi klientami są przedstawiciele różnych branż w tym firmy specjalizujące się w nowych technologiach, twórcy i producenci gier video oraz oprogramowania (także fin-tech czy tech-med), media, wydawcy, twórcy i podmioty zajmujące się kulturą i sztuką, projektanci wzornictwa i wnętrz, architekci, projektanci mody i firmy odzieżowe. Wspieramy także klientów w procesie rozwoju i wdrażania nowych technologii opartych o rozwiązania informatyczne i cyfrowe, także w odniesieniu do sztucznej inteligencji (AI), rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, rozwiązania oparte na chmurze i blockchain.

Nasze usługi z zakresu prawa własności intelektualnej obejmują:

• reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, a także sądami Unii Europejskiej w sporach sądowych dotyczących praw własności intelektualnej
• sporządzanie umów prawno-autorskich, w tym umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, umów licencyjnych oraz umów nienazwanych przewidujących skutki prawno-autorskie
• doradztwo transakcyjne – prawne i podatkowe – przy umowach transferu praw własności intelektualnej
• sporządzanie i negocjowanie umów dotyczących udzielania prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
• doradztwo w sytuacjach kryzysu medialnego
• opracowywanie strategii ochrony przed naruszeniem dobrego imienia i wizerunku osób powszechnie znanych, a także renomy osób prawnych
• przygotowywanie i negocjacja umów o wykonanie utworów (w tym witryn internetowych, oprogramowania, baz danych) oraz umów dystrybucyjnych
• sporządzanie kompleksowych opinii prawnych dotyczących praw autorskich, praw do baz danych, tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony wizerunku, dóbr osobistych, w tym opinii co do potencjalnych naruszeń, a także ekspertyz dotyczących prawnych skutków związanych z obrotem majątkowymi prawami autorskimi
• audyty praw własności intelektualnej, w tym także odnośnie legalności oprogramowania
• doradztwo prawne odnośnie zarządzania witrynami www oraz prowadzenia kampanii reklamowych w Internecie i na portalach społecznościowych
• doradztwo z zakresu e-commerce, w tym opracowywanie prawnej strategii zarządzania własnością intelektualną własną i pozyskaną oraz handlu elektronicznego utworami

Udostępnij

Strona serwisu korzysta z plików cookie. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, oznacza akceptację naszej polityki Cookies.
Rozumiem i akceptuję
x
Skontaktuj się z nami

Nie ma nikogo w tej chwili na Chacie. Ale możesz wysłać do nas maila, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Pytania, problemy lub wątpliwości? Chcielibyśmy Ci pomóc!

Kliknij przycisk ENTER, aby wysłać