Doradzamy w sprawach z zakresu własności intelektualnej zawiązanych z ochroną praw autorskich, baz danych, wizerunku, tajemnicy przedsiębiorstw i dóbr osobistych.

Nasze doradztwo w obszarze własności intelektualnej stanowi dopełnienie usług Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi specjalizującej się w ochronie wynalazków, znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz doradztwie strategicznym i prowadzeniu postępowań spornych w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Oferta obu kancelarii działających w ramach Grupy JWP zapewnia pełną ochronę niematerialnych praw przedsiębiorców, wynalazców, twórców oraz firm. Naszymi klientami są przedstawiciele różnych branż w tym firmy specjalizujące się w nowych technologiach, twórcy i producenci gier video oraz oprogramowania (także fin-tech czy tech-med), media, wydawcy, twórcy i podmioty zajmujące się kulturą i sztuką, projektanci wzornictwa i wnętrz, architekci, projektanci mody i firmy odzieżowe. Wspieramy także klientów w procesie rozwoju i wdrażania nowych technologii opartych o rozwiązania informatyczne i cyfrowe, także w odniesieniu do sztucznej inteligencji (AI), rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, rozwiązania oparte na chmurze i blockchain.

Nasze usługi z zakresu prawa własności intelektualnej obejmują:

• reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, a także sądami Unii Europejskiej w sporach sądowych dotyczących praw własności intelektualnej
• sporządzanie umów prawno-autorskich, w tym umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, umów licencyjnych oraz umów nienazwanych przewidujących skutki prawno-autorskie
• doradztwo transakcyjne – prawne i podatkowe – przy umowach transferu praw własności intelektualnej
• sporządzanie i negocjowanie umów dotyczących udzielania prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
• doradztwo w sytuacjach kryzysu medialnego
• opracowywanie strategii ochrony przed naruszeniem dobrego imienia i wizerunku osób powszechnie znanych, a także renomy osób prawnych
• przygotowywanie i negocjacja umów o wykonanie utworów (w tym witryn internetowych, oprogramowania, baz danych) oraz umów dystrybucyjnych
• sporządzanie kompleksowych opinii prawnych dotyczących praw autorskich, praw do baz danych, tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony wizerunku, dóbr osobistych, w tym opinii co do potencjalnych naruszeń, a także ekspertyz dotyczących prawnych skutków związanych z obrotem majątkowymi prawami autorskimi
• audyty praw własności intelektualnej, w tym także odnośnie legalności oprogramowania
• doradztwo prawne odnośnie zarządzania witrynami www oraz prowadzenia kampanii reklamowych w Internecie i na portalach społecznościowych
• doradztwo z zakresu e-commerce, w tym opracowywanie prawnej strategii zarządzania własnością intelektualną własną i pozyskaną oraz handlu elektronicznego utworami

Udostępnij

Strona serwisu korzysta z plików cookie. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, oznacza akceptację naszej polityki Cookies.
Rozumiem i akceptuję
x
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat