Ochrona danych osobowych

Udostępnij:

Wspieramy klientów w zakresie ochrony danych osobowych i innych informacji podlegających ochronie prawnej w firmie. Umiejętne zarządzanie informacjami stanowi strategiczny elementem budowania silnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Z tego względu do ochrony informacji u naszych klientów podchodzimy kompleksowo, proponując rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności.

Nasze doradztwo obejmuje ochronę danych osobowych oraz zagadnienia z zakresu tajemnicy zawodowej, zabezpieczenia tajemnicy handlowej, ochrony informacji poufnych oraz informacji gospodarczych, poprzez:

  • przygotowanie wzorów zgody na przetwarzanie danych osobowych w zależności od rodzaju i źródeł pozyskiwania danych
  • pomoc we wdrożeniu wymaganej prawem (m.in. RODO) dokumentacji przetwarzania danych osobowych, w szczególności polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
  • przygotowanie polityki prywatności i strategii zabezpieczania informacjami poufnymi
  • udział w negocjacjach i kształtowaniu umów (w tym umowy powierzenia danych) bądź opracowaniu klauzul dotyczących ochrony danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych
  • pomoc prawną w zakresie ochrony prywatności w sieci, a zwłaszcza ochrony danych osobowych i dóbr osobistych w Internecie, na każdym etapie sporu
  • konsultacje merytoryczne dla inspektorów ochrony danych osobowych (IOD) i administratorów sieci informatycznych (ASI) oraz procesorów, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w firmie, w tym szczególnie dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa
  • weryfikację w zakresie zasad bezpieczeństwa sytemu oraz infrastruktury informatycznej, organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych
  • audyt zabezpieczeń stosowanych do ochrony zbiorów danych przetwarzanych w systemach informatycznych
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych oraz postępowaniach sądowych dotyczących ochrony danych osobowych i innych informacji podlegających ochronie