Spory

Udostępnij:

Doradztwo w sprawach spornych stanowi kluczową specjalizację naszej kancelarii. Wspieramy klientów na wszystkich etapach konfliktów gospodarczych, w tym na etapie zarządzania ryzykiem i roszczeniami, w negocjacjach ugodowych, mediacjach, jak i przed sądami krajowymi oraz arbitrażowymi.

Ponadto specjalizujemy się w sporach administracyjnych – zarówno w sprawach przeciwko organom administracyjnym, jak i sporach administracyjnych pomiędzy uczestnikami obrotu.

Nasze doświadczenie obejmuje doradztwo i prowadzenie licznych spraw z zakresu:

  • kluczowych umów w obrocie gospodarczym (w tym w obrocie międzynarodowym)
  • sporów nieruchomościowych
  • sporów budowlanych i infrastrukturalnych
  • sporów transakcyjnych, w tym dotyczących umów sprzedaży akcji, gwarancji bankowych i korporacyjnych, umów poręczenia oraz umów inwestycyjnych
  • naruszeń praw własności intelektualne, nieuczciwej konkurencji oraz dóbr osobistych

Dorota Rzążewska

radca prawny | partner zarządzający