Tomasz Grucelski

adwokat

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Tomasz Grucelski jest adwokatem i rzecznikiem patentowym z bogatym doświadczeniem procesowym.

Reprezentuje krajowych i międzynarodowych klientów w postępowaniach spornych i sądowych w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych.

Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa, a także ochrony dóbr osobistych i w prawie karnym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w kancelariach prawnych i rzecznikowskich, Europejskim Urzędzie Patentowym w Hadze, Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante.

Kluczowe doświadczenia
 • dla czołowego krajowego producenta drzwi przesuwnych: prowadzenie kilkudziesięciu sporów z podmiotami konkurencyjnymi, reprezentacja w postępowaniach sądowych, w tym w postępowaniach zabezpieczających; reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, doradztwo w związku z naruszeniami
 • dla czołowego chińskiego producenta akcesoriów meblowych: prowadzenie szeregu postępowań sądowych i spornych; doradztwo w związku z naruszeniami, nadzorowanie i koordynowanie ochrony praw w Europie
 • dla wiodącego amerykańskiego producenta okularów przeciwsłonecznych: prowadzenie kilkudziesięciu sporów związanych z naruszeniem praw na granicy celnej, negocjowanie i zawieranie ugód, reprezentacja w postępowaniach sądowych przed sądami karnymi i przed organami celnymi
 • Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja
 • Uniwersytet Warszawski, Prawo własności intelektualnej, studia podyplomowe
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, prawo
 • University of Central Lancashire, Preston, Wielka Brytania, prawo
 • Naruszenie praw własności intelektualnej
  [w:] „Prawo europejskie w praktyce”, nr 1, 2009.
 • Nielegalny towar – ochrona praw własności intelektualnej na granicy
  [w:] „Monitor Europejski”, nr 12, 2008.
 • Anticouterfeiting Guide 2016
 • Marka pod ochroną
  [w:] „Rzeczpospolita”, dodatek „Siła marki”, 22.09.2016 r.