Prawo pracy

Udostępnij:

Kancelaria od prawa pracy Warszawa

Prawo pracy to ogólne określenie na regulacje prawne dotyczące stosunków między pracodawcami a pracownikami, określające prawa i obowiązki obu stron. Jest to kluczowy obszar prawa, który ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania biznesu, bowiem wpływa na sposób zarządzania zasobami ludzkimi, organizację pracy oraz relacje w miejscu pracy. Do tej gałęzi prawa należą również regulacje dotyczące organizacji pracowników, w tym regulacje dotyczące przebiegu sporów zbiorowych oraz dialogu w zbiorowych stosunkach pracy. W Polsce głównym źródłem prawa z tego zakresu jest Kodeks Pracy, jednak w szczególnych przypadkach trzeba brać pod uwagę również inne akty normatywne jak chociażby regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji czy kodeksu cywilnego, regulaminy wewnętrzne oraz szczegółowe zapisy umów o pracę.

Dla przedsiębiorców prawo pracy jest kluczowe z co najmniej kilku względów. Po pierwsze, znajomość przepisów  to wyraz dbałości o bezpieczeństwo prawne, czego skutkiem niejednokrotnie jest uniknięcie kosztów wynikających z wieloletnich sporów. Po drugie, przestrzeganie prawa pracy zapewnia możliwość budowania stabilnej struktury zatrudnienia, co przekłada się zarówno na efektywność pracowników, jak i dobrą reputację firmy. Po trzecie, przepisy pozwalają na elastyczne zarządzanie czasem i organizacją pracy, co umożliwia firmom lepszą i szybszą reakcję na zmieniające się warunki rynkowe.

Kancelaria – prawo pracy

 Jako kancelaria prawna oferujemy krajowym i międzynarodowym przedsiębiorcom wszechstronne doradztwo w zakresie prawa pracy. Skupiamy się na potrzebach i celach biznesowych naszych klientów, zapewniając pełne bezpieczeństwo prawne związane z zatrudnieniem. Pomagamy na każdym etapie prowadzonej działalności, dostarczając indywidualnie opracowane rozwiązania.

Doradzamy klientom od momentu rozpoczęcia współpracy z nowo zatrudnioną osobą (listy intencyjny, umowa o pracę, zlecenia, kontrakty menadżerskie, umowy dot. powierzonego mienia). Nasze projekty umów uwzględniają kwestie związane z prawem autorskim czy zakazami konkurencji. Przygotowujemy też potrzebne do wprowadzenia w zakładach pracy regulaminy, jak np.: regulamin pracy, wynagrodzeń, premiowania czy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czuwamy nad dochowaniem zobowiązań w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zatrudnionych osób, a także bacznie obserwujemy i reagujemy na wszelkie propozycje zmian w przepisach prawa pracy.

Wspieramy również klientów na wszystkich etapach sporów na linii pracodawca – pracownik, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym, a także w mediacjach w tym zakresie.

Prawo pracy – radca prawny

 W naszej kancelarii sprawami z zakresu prawa pracy zajmuje się radczyni prawna Anna Hoffman-Flatow, która posiada ogromną wiedzę i doświadczenie. Szczególnie dobrze czuje się w prowadzeniu spraw pracowniczych, formułowaniu umów o pracę, tworzeniu regulaminów pracy i wynagradzania, zasad i organizacji pracy zdalnej oraz czuwaniu nad dochowywaniem obowiązków Pracodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych.

W ramach usług związanych z prawem pracy oferujemy

 analizę i projekty dokumentacji pracowniczej, jak np. regulaminy pracy i wynagradzania

  • tworzenie systemów wynagradzania, premiowania i innych świadczeń dla pracowników różnych szczebli
  • projektowanie umów o pracę, o współpracę, kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji itp.
  • dbałość o ochronę danych osobowych w procesie rekrutacyjnym i podczas zatrudnienia
  • załatwianie formalności w razie wypadku przy pracy
  • ubezpieczenia społeczne
  • przeciwdziałanie mobbingowi, ochrona dóbr osobistych
  • rozwiązanie stosunku pracy
  • reprezentację procesową przed sądami pracy wszystkich instancji
  • negocjacje ugodowe w sprawach prawa pracy

Anna Hoffman-Flatow

radca prawny