Prawo pracy

Udostępnij:

Oferujemy krajowym i międzynarodowym przedsiębiorcom wszechstronne doradztwo w zakresie prawa pracy.

Skupiamy się na potrzebach i celach biznesowych, zapewniając pełne bezpieczeństwo prawne związane z zatrudnieniem. Naszym klientom pomagamy na każdym etapie prowadzonej działalności, dostarczając indywidualnie opracowane rozwiązania.

Doradzamy klientom od momentu rozpoczęcia współpracy z nowo zatrudnioną osobą (listy intencyjny, umowa o pracę, zlecenia, kontrakty menadżerskie, umowy dot. powierzonego mienia). Nasze projekty umów uwzględniają kwestie związane z prawem autorskim czy zakazami konkurencji. Przygotowujemy też potrzebne do wprowadzenia w zakładach pracy regulaminy, jak np.: regulamin pracy, wynagrodzeń, premiowania czy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czuwamy nad dochowaniem zobowiązań w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zatrudnionych osób, a także bacznie obserwujemy wszelkie propozycje zmian w przepisach praca pracy.

Wspieramy również klientów na wszystkich etapach sporów na linii pracodawca – pracownik, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym, a także w mediacjach w tym zakresie.

Nasze doradztwo obejmuje między innymi:

  • analizę i projekty dokumentacji pracowniczej, jak np. regulaminy pracy i wynagradzania
  • systemy wynagradzania, premiowania i innych świadczeń dla pracowników różnych szczebli
  • projektowanie umów o pracę, o współpracę, kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji itp.
  • ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
  • wypadki przy pracy
  • ubezpieczenia społeczne
  • mobbing, ochrona dóbr osobistych
  • rozwiązanie stosunku pracy
  • reprezentację procesową przed sądami pracy wszystkich instancji
  • negocjacje ugodowe w sprawach prawa pracy