Anna Hoffman-Flatow

radca prawny

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Anna Hoffman-Flatow jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem pracy prawnika wewnętrznego (in-house). Specjalizuje się w doradztwie przedsiębiorcom w zakresie ich bieżącej działalności, a także  prawie pracy. Posiada wszechstronną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych, w tym przy obsłudze procesów rekrutacyjnych, formułowaniu umów o pracę, tworzeniu regulaminów pracy i wynagradzania oraz czuwaniu nad dochowywaniem obowiązków Pracodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych osób u niego zatrudnionych. Doradza również w zakresie formułowania różnego rodzaju umów handlowych, a także zapisów dotyczących zachowania poufności. Ponadto przygotowuje opinie  dotyczące zróżnicowanych dziedzin prawa.

Zajmuje się także sprawami z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej, łącząc doświadczenia i wiedzę radcy prawnego z kompetencjami rzecznika patentowego. W sferze jej zainteresowań leżą przede wszystkim sprawy z obszaru nowych technologii, szczególnie w odniesieniu do sztucznej inteligencji (AI). Działa aktywnie w komisji prawnej Union IP, a także uczestniczy w pracach grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji przy Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych głównie zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych. Jest również pełnomocnikiem ds. znaków towarowych oraz wzorów wspólnotowych przed EUIPO.

Kluczowe doświadczenia
 • reprezentowała klientów w sprawach związanych z przetargami
 • doradzała i reprezentowała klientów w sprawach dotyczących różnego rodzaju umów handlowych, w tym związanych z transferem technologii
 • reprezentowała klientów w sprawach dotyczących praw autorskich, nieuczciwej konkurencji oraz znaków towarowych i wzorów przemysłowych
 • doradzała i reprezentowała klientów w sprawach pracowniczych, zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym
 • prowadziła różnego rodzaju procesy odszkodowawcze m.in. związanych z naruszaniem praw wyłącznych,  z wypłatą różnego rodzaju ubezpieczeń, a także dotyczące błędów medycznych a także prowadziła różnorodne sprawy windykacyjne
 • Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 • Przedsiębiorcy nie chronią skutecznie swoich znaków towarowych
  [w:] Mambiznes.pl