Działamy dla biznesu – Zapewniamy firmom kompleksową pomoc prawną

Rozumiemy doradztwo prawne jako element procesu biznesowego. Wspieramy przedsiębiorstwa w realizacji strategii rozwojowych i osiąganiu celów biznesowych. Świadczymy wszechstronną pomoc prawną i zastępstwo procesowe przed krajowymi i unijnymi sądami oraz organami administracyjnymi.

Specjalistyczna wiedza – Międzynarodowe standardy – Znajomość biznesu

Zespół naszych doradców łączy wiedzę i doświadczenie kancelarii specjalistycznej ze standardami pracy kancelarii międzynarodowych i świadomością prawno-biznesową prawników wewnętrznych oraz członków rad nadzorczych.

Dzięki temu naszym klientom oferujemy:

  • wszechstronną, specjalistyczną wiedzę prawniczą
  • międzynarodowy standard obsługi
  • zrozumienie procesów biznesowych i decyzyjnych
  • pomoc w poszukiwaniu rozwiązań wspierających rozwój firmy
  • sprawną i jasną komunikację skomplikowanych kwestii prawnych

Wsparcie prawne w Polsce i na świecie

Świadczymy pomoc prawną w Polsce oraz przed sądami i organami Unii Europejskiej. Na stałe współpracujemy z kancelariami oferującymi swe usługi w różnych państwach świata, co pozwala zapewnić pomoc prawną naszym klientom także poza granicami Polski.

Kompleksowa pomoc dla biznesu

Oprócz wsparcia prawnego, zapewniamy pomoc doradców sektora biznesowego w zakresie zarządzania, opracowania wycen i modeli biznesowych, jak również ekspertyz technicznych. Współpracujemy z doradcami M&A oraz sektora private equity.

W ramach Grupy JWP współdziałamy z kancelarią JWP Rzecznicy Patentowi, zapewniając pomoc prawną z zakresu ochrony własności przemysłowej i ekspertyzy w odniesieniu do wielu dziedzin techniki tj. chemii, farmacji, biotechnologii, mechaniki, mechatroniki, optoelektroniki, fotoniki, robotyki, elektroniki, informatyki czy telekomunikacji.

Grupa JWP

JWP Kancelaria Prawna jest częścią GRUPY JWP, która wspiera przedsiębiorców w uzyskaniu harmonii w ich działalności gospodarczej poprzez kompleksowe doradztwo w ochronie i zarządzaniu własnością intelektualną i przemysłową oraz w prowadzeniu biznesu.

Grupę JWP tworzą:

JWP
Rzecznicy Patentowi

ochrona własności intelektualnej

JWP
Kancelaria Prawna

obsługa prawna firm

Fundacja JWP
Pomysł | Patent | Zysk

szkolenia i edukacja