Prawo gospodarcze

Udostępnij:

Wspieramy w procesie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i koncesji, a także dokumentów potrzebnych do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej, jak na przykład zezwolenie na sprzedaż na sprzedaż alkoholu czy uzyskanie certyfikatu rezydencji. Kompleksowo pomagamy przy budowania różnego rodzaju kontaktów oraz ich negocjowaniu, jak zleceń wykonania usług, zamówień, zawierania umów dotyczących zachowania poufności, czy stałej współpracy. Prowadzimy również nieformalne negocjacje ugodowe.

Prowadzimy w imieniu klientów procesy windykacyjne, również na etapie sądowym i egzekucyjnym. Pomagamy naszym klientom w sprawa związanych z różnego rodzaju oszustwami, czy sprawami związanym z pokrzywdzeniem wierzyciela, odpowiedzialnością członków zarządu. Zajmujemy się również sprawzami związanymi z wyłudzeniami kredytów, usuwaniem oznaczeń lub fałszowania towaru.

Nasze usługi z zakresu prawa karnego gospodarczego obejmują:

  • doradztwo prawne w kwestiach regulacyjnych, między innymi w pozyskiwaniu koncesji, licencji i pozwoleń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • przygotowywanie i negocjowanie wszelkich typów umów, w tym dotyczących zachowania poufności i kontraktów handlowych- wsparcie przy postępowaniach związanych z tzw. przestępstwami gospodarczymi takimi jak wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym (nadużycie zaufania);
  • wyłudzenie kredytu;
  • wyłudzenie odszkodowania;
  • pranie pieniędzy;
  • udaremnienie zaspokojenia wierzyciela;
  • pokrzywdzenie wierzyciela;
  • zaspokojenie wyłącznie wybranych wierzycieli;
  • niewłaściwe prowadzenie dokumentacji prowadzonej działalności gospodarczej;fałszowanie znaków identyfikacyjnych;

Anna Hoffman-Flatow

radca prawny