Obsługa cudzoziemców

Udostępnij:

Prawnik do spraw cudzoziemców

W odpowiedzi na zmiany społeczno-demograficzne polskie firmy coraz częściej zatrudniają cudzoziemców. Szczególnie wyraźnie widać to w branżach jak np. sektor budowlany, rolniczy, transportowy, spożywczy, logistyczny, IT i nowych technologii, w których krajowy rynek nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej liczby pracowników. Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej polskie firmy stają się atrakcyjnym pracodawcą nie tylko dla cudzoziemców zza wschodniej granicy, ale również z innych krajów wspólnoty.

Prawnik do spraw cudzoziemców Warszawa

Legalny pobyt i praca cudzoziemców w Polsce wiąże się z wieloma różnymi zagadnieniami prawnymi. W naszej kancelarii sprawy cudzoziemców koordynuje radca prawny Dorota Rzążewska. Wspieramy zarówno osoby indywidualne chcące znaleźć zatrudnienie w Polsce, jak i firmy, które chcą zatrudniać cudzoziemców.

Radca prawny dla cudzoziemców

Obsługa prawna cudzoziemców wymaga znajomości nie tylko przepisów krajowych, ale także regulacji międzynarodowych. Nasi eksperci specjalizują się w tej dziedzinie i dzięki swojemu doświadczeniu oferują kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb. Prawnik obsługujący cudzoziemców może pomóc m.in w legalizacji pobytu, uzyskaniu świadczeń wychowawczych i socjalnych, załatwieniu formalności związanych ze zmianą stanu cywilnego, nabyciu lub zbyciu nieruchomości czy założeniu działalności gospodarczej. Nasze usługi obejmują również doradztwo i wsparcie w zakresie uzyskiwania wiz pracowniczych.

Prawnik dla firm zatrudniających cudzoziemców

W zakresie wsparcia firm zatrudniających cudzoziemców oferujemy szereg działań, które usprawnią istniejące procedury i zapewnią przedsiębiorcy bezpieczeństwo prawne. W kwestii zatrudnienia pomagamy w legalizacji pobytu, uzyskaniu zezwoleń na pracę, wiz i kart pobytu. Doradzamy w zakresie zgodności zatrudnienia cudzoziemców z polskimi przepisami prawa. Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed urzędami, w tym m.in. przed Urzędem Pracy, urzędami wojewódzkimi czy Urzędem ds. Cudzoziemców. Tworzymy, negocjujemy i opiniujemy umowy o pracę uwzględniające specyficzną sytuację prawną cudzoziemców oraz sporządzamy klauzule dotyczące poufności i zakazu konkurencji. Jeśli dojdzie do konfliktu na linii firma-pracownik lub firma-urząd oferujemy również wsparcie w sporach i postępowaniach sądowych.

W ramach obsługi cudzoziemców oferujemy:

Dla osób indywidualnych:

 • reprezentację przed urzędem wojewódzkim,
 • uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy (legalizującego pobyt w Polsce),
 • bieżącą obsługę:
  1. pomoc w uzyskaniu świadczeń wychowawczych (m.in. program Rodzina 800+),,
  2. pomoc w załatwieniu formalności związanych z zawarciem przez cudzoziemca związku małżeńskiego na terytorium RP,
  3. doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości, udziałów i akcji w spółkach handlowych przez cudzoziemców,
  4. uzyskanie zezwoleń na nabycie nieruchomości, udziałów i akcji w spółkach handlowych,
  5. zakładanie działalności gospodarczej.

Dla firm zatrudniających cudzoziemców:

 • audyty dokumentacji,
 • przygotowanie i uzyskanie wymaganych przez prawo dokumentów umożliwiających zatrudnienie pracownika cudzoziemca,
 • reprezentacja Pracodawcy przed odpowiednimi Urzędami takimi jak Urzędy Pracy, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy ds. Cudzoziemców,
 • stała współpraca – bieżąca obsługa pracodawców w obszarze prawa imigracyjnego.

Dorota Rzążewska

radca prawny | partner zarządzający