Prawo konkurencji i konsumenta

Udostępnij:

Doradzamy w sprawach z obszaru prawa konkurencji i konsumentów. Naszym klientom oferujemy analizę działań podejmowanych przez przedsiębiorców w celu oceny ryzyka naruszenia przepisów prawa konkurencji i uniknięcia zachowań antykonkurencyjnych. Zapewniamy reprezentację przed organami antymonopolowymi i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Świadczymy też pomoc prawną w polubownym rozwiązywaniu sporów z konkurentami.

Wspieramy przedsiębiorców w tworzeniu regulaminów oraz doradzamy przy w sprzedaży i usługach świadczonych na rzecz konsumentów, wspieramy w procesach reklamacyjnych, przygotowujemy umowy, regulaminy i wzorce umowne, pomagamy w kształtowaniu systemów sprzedażowych (m. in. mechanizmów oferowania towarów, metod płatności, zwrotów, rękojmi i gwarancji) w relacji B2C, w tym także dla przedsiębiorców świadczących usługi elektronicznie (e-commerce) oraz pomagamy w opracowaniu strategii sprzedaży, zasad dystrybucji i rabatów Ponadto zajmujemy się zagadnieniami związanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, w tym kopiowaniem produktów, a także oznaczaniem towarów/usług zgodnie z wymogami prawnymi,  pomocy dla przedsiębiorców w zabezpieczeniu ich tajemnicy przedsiębiorstwa i zawieraniu efektywnych umów o zakazie konkurencji, przygotowaniu opinii prawnych i doradztwa w zakresie stosowania praktyk marketingowych w sposób pozwalający na zabezpieczenie przed zarzutami popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Świadczymy pomoc prawną wspierającą działania marketingowe (reklama, materiały promocyjne) i komunikację w sieci skierowanej do konsumentów

Nasze doradztwo prawne obejmuje również:

  • ocenę ryzyka naruszenia przepisów, w tym ustawy o prawach konsumenta, o nieuczciwych praktykach rynkowych, sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, instytucji klauzul abuzywnych, jak również regulacji sektorowych
  • pomoc we wdrażaniu przepisów dotyczących oznakowania produktów i wprowadzania ich do obrotu.
  • współpracę z podmiotami zainteresowanymi transgranicznym obrotem z konsumentami w obrębie Unii Europejskiej bądź podmiotami wykorzystującymi nowe technologie w kontakcie i oferowaniu usług odbiorcy końcowemu.
  • reprezentowanie klientów w sprawach o stosowanie praktyk naruszających zbiorowy interes konsumentów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w indywidualnych sporach z konsumentami

Anna Hoffman-Flatow

radca prawny