Dorota Rzążewska

radca prawny | partner zarządzający

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Dorota Rzążewska, uznany i doświadczony radca prawny, wykwalifikowany mediator ds. własności intelektualnej i przemysłowej oraz arbiter polskich i europejskich sądów arbitrażowych ds. domen internetowych.

Od ponad 20 lat doradza wiodącym polskim i międzynarodowym firmom. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Rozległą wiedzę i doświadczenie radcy prawnego łączy z kompetencjami krajowego i europejskiego rzecznika patentowego, dzięki czemu z dużym powodzeniem prowadzi postępowania sporne i sądowe z zakresu naruszeń praw wyłącznych, w tym skomplikowane spory patentowe. Wspiera też klientów w realizacji strategii biznesowych, świadcząc pomoc z obszaru prawa korporacyjnego i obsługi transakcji handlowych.

Ukończona aplikacja sędziowska w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem radcy prawnego pozwalają  mec. Dorocie Rzążewskiej skutecznie reprezentować klientów w postępowania spornych przed organami administracji i sądami wszystkich instancji zarówno w Polsce, jak i w EU a także efektywnie wspierać ich w postępowania arbitrażowych i mediacyjnych.

Dorota Rzążewska jest partnerem zarządzającym JWP Kancelaria Prawna. Od ponad 20 lat prowadzi własną praktykę zawodową.

Kluczowe doświadczenia
 • postępowania sporne przed UPRP i sądowo-administracyjnych w sprawach dotyczących unieważnienia patentów
 • postępowania w sprawach dotyczących zmiany zakresu ochrony patentów
 • postępowania sądowe w sprawach o naruszenia patentów w tym postępowania zabezpieczające z sektora farmaceutycznego, budowlanego
 • postępowania sądowe  w sprawach dotyczących popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji, w tym dotyczących ochrony renomy, tajemnicy przedsiębiorstwa, farmaceutycznego, prasowego
 • postępowania sądowe w sprawach dotyczących ochrony majątkowych praw autorskich dla podmiotów z sektora prasowego
 • pierwsze w Polsce postępowanie mediacyjne w sprawach administracyjnych z udziałem UPRP
 • strategia budowania i zarządzania prawami własności intelektualnej dla podmiotów z sektora alkoholowego, farmaceutycznego, budowlanego, gier komputerowych, prasowego
 • postępowania prowadzone jako arbiter w sprawach domen internetowych .pl, .eu, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie, ADR Center Czech Arbitration Court
 • postępowania prowadzone jako mediator w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych
 • MFSD IP Dispute Resolution Center afiliowany przy ICAAN
 • Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), profesjonalny pełnomocnik przed EUIPO
 • Uniwersytet Jagielloński, Prawo własności przemysłowej, studia podyplomowe
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Uniwersytet Jagielloński, Prawo konkurencji, studia podyplomowe
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcy prawnego
 • Aplikacja sędziowska
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 • angielski
 • rosyjski
 • Patent litigation. Jurisdictional comparisons
  współautorka książki, praca zbiorowa pod red. M. Sterpi, Jacobacci Sterpi Francetti Regoli de Haas & T. Calame, Lenz & Staechelin
 • Ochrona praw ochrony własności intelektualnej na granicy – prawo i przepisy w UE (Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures Law and Practice in the EU)
  współautorka książki pod red. Oliviera Vrinsa i Mariusa Schneidera
 • Prawo własności przemysłowej. Komentarz
  współautorka pod red. dr. P.Kostańskiego (C.H.Beck, 2010)
 • Getting the Deal Through – Copyrights 2015
 • Getting the Deal Through – Patents 2015
 • Znak towarowy – jak skutecznie chronić swoją pozycję na rynku
  [w:] „My Company Polska” nr 3/2015
 • Od 15 kwietnia rewolucja w ochronie znaków towarowych
  [w:] „Mistrz Branży”, 04/2016
 • Nowe porządki w ochronie znaków towarowych
  [w:] „Świat Przemysłu Farmaceutycznego”, 04/2016
 • Rewolucja w ochronie znaków towarowych
  [w:] „Świat Przemysłu Kosmetycznego”, 01/2016
 • Znaki towarowe zreformowane
  [w:] „Puls Biznesu”, 23/03/2016
 • Rewolucja w ochronie znaków towarowych
  [w:] „Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Edukator Przedsiębiorcy”, 18/03/2016
 • Wizerunes Chopina w biznesie
  [w:] „Kwartalnik Urzędu Patentowego RP”, nr 2/2017, str 75
 • Po co przedsiębiorcy rzecznik patentowy?
  [w:] „Dziennik Gazeta Prawna”