Nieruchomości i Prawo budowlane

Udostępnij:

Zapewniamy pomoc we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami oraz procesem inwestycyjnym. Doradzamy w kwestiach administracyjnych, jak i cywilnych, związanych z nabyciem nieruchomości, ich zabudową i modernizacją obiektów budowlanych.

Członkowie naszego zespołu:

  • prowadzili procesy nieruchomościowych due diligence
  • doradzali w transakcjach nieruchomościowych, w tym przy ustanawianiu zabezpieczeń i pozyskiwaniu finansowania
  • doradzali w postępowaniach dotyczących podziału nieruchomości, pozyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniach na budowę oraz w sprawach o uchylenie miejscowych planów
  • zagospodarowania przestrzennego
  • doradzali w sprawach regulowania stanów prawnych nieruchomości, w tym w sprawach restytucyjnych i w sprawach tzw. gruntów warszawskich
  • reprezentowali klientów w negocjacjach umów najmu nieruchomości komercyjnych i biurowych
  • wspierali klientów i opracowywali dokumentację kontraktową dla procesów związanych z modernizacją budynków użyteczności publicznej, w tym w modelu B2G

Nasz zespół ma rozległe doświadczenie w sporach nieruchomościowych i budowlanych, w których reprezentowaliśmy:

  • inwestorów, generalnych wykonawców, podwykonawców oraz biura architektoniczne we wszelkich etapach sporów związanych z realizacją umów o roboty budowlane i projektowe
  • klientów w sporach z podmiotami sfery publicznej – sprawach dotyczących użytkowania wieczystego, w tym w sporach dotyczących ustanowienia użytkowania wieczystego, opłat rocznych oraz opłat dodatkowych za niezagospodarowanie nieruchomości
  • deweloperów mieszkaniowych w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi w związku z zarzucanymi wadami budynków mieszkalnych

Eksperci