Prawo spółek

Udostępnij:

Doradzamy klientom w sprawach korporacyjnych, związanych ze sprawami wewnętrznymi spółek i ich bieżącą działalnością. Doradzamy także spółkom przy podwyższaniu i obniżaniu kapitału zakładowego oraz świadczymy obsługę prawną organów spółek, w tym posiedzeń zarządów, rad nadzorczych oraz zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy.

Członkowie naszego zespołu wspierali klientów w procesie zakładania i przekształcenia spółek, jak również prowadzili projekty likwidacji spółek (w tym jako likwidatorzy). Wspieraliśmy także klientów w procesach upadłościowych i restrukturyzacyjnych – tak po stronie wierzycieli jak i dłużników.

Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

  • tworzenie, rejestracja i likwidacja spółek, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych oraz wszelkich innych form organizacyjnych
  • doradztwo prawne w zakresie corporate governance oraz opracowywanie regulaminów wewnętrznych, uchwał i innych dokumentów korporacyjnych
  • obsługa prawna posiedzeń zarządów, rad nadzorczych oraz zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy
  • reorganizacje przedsiębiorstw
  • połączenia spółek, a także przekształcenia i podziały spółek
  • doradztwo prawne w procesie obniżanie i podwyższanie kapitału zakładowego
  • doradztwo prawne w kwestiach regulacyjnych, między innymi w pozyskiwaniu koncesji, licencji i pozwoleń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • bieżąca obsługa prawno-podatkowa
  • przygotowywanie i negocjowanie wszelkich typów umów i kontraktów handlowych