Konkurencja i konsumenci

Udostępnij:

Doradzamy w sprawach z obszaru prawa konkurencji i konsumentów. Naszym klientom oferujemy analizę działań podejmowanych przez przedsiębiorców w celu oceny ryzyka naruszenia przepisów prawa konkurencji i uniknięcia zachowań antykonkurencyjnych. Zapewniamy reprezentację przed organami antymonopolowymi i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Świadczymy też pomoc prawną w polubownym rozwiązywaniu sporów z konkurentami.

Wspieramy przedsiębiorców w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji:

 • zagadnień związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, w tym w zakresie kopiowania produktów i oznaczania towarów/usług zgodnie z wymogami prawnymi
 • pomocy dla przedsiębiorców w zabezpieczeniu ich tajemnicy przedsiębiorstwa i zawieraniu efektywnych umów o zakazie konkurencji
 • przygotowania opinii prawnych i doradztwa w zakresie stosowania praktyk marketingowych w sposób pozwalający na zabezpieczenie przed zarzutami popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie przestrzegania praw konsumentów:

 • wspieramy prawnie przedsiębiorców w opracowywaniu rozwiązań biznesowych zgodnych z wymogami prawnymi przy uwzględnieniu praktyk zakwestionowanych przez organy ochrony konsumentów oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe
 • przygotowujemy umowy, regulaminy i wzorce umowne
 • pomagamy w kształtowaniu systemów sprzedażowych (m. in. mechanizmów oferowania towarów, metod płatności, zwrotów, rękojmi i gwarancji) w relacji B2C, w tym także dla przedsiębiorców świadczących usługi elektronicznie (e-commerce) oraz
 • pomagamy w opracowaniu strategii sprzedaży, zasad dystrybucji i rabatów
 • świadczymy pomoc prawną wspierającą działania marketingowe (reklama, materiały promocyjne) i komunikację w sieci skierowanej do konsumentów

Nasze doradztwo prawne obejmuje również:

 • ocenę ryzyka naruszenia przepisów, w tym ustawy o prawach konsumenta, o nieuczciwych praktykach rynkowych, sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, instytucji klauzul abuzywnych, jak również regulacji sektorowych
 • pomoc we wdrażaniu przepisów dotyczących oznakowania produktów i wprowadzania ich do obrotu. Współpracujemy z podmiotami zainteresowanymi transgranicznym obrotem z konsumentami w obrębie Unii Europejskiej bądź podmiotami wykorzystującymi nowe technologie w kontakcie i oferowaniu usług odbiorcy końcowemu.
 • reprezentowanie klientów w sprawach o stosowanie praktyk naruszających zbiorowy interes konsumentów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w indywidualnych sporach z konsumentami