Prawo farmaceutyczne i żywnościowe

Udostępnij:

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa farmaceutycznego i prawa żywnościowego oraz wyrobów medycznych.

Doświadczenie członków naszego zespołu obejmuje m.in. zagadnienia związane z:

  • doradztwem w postępowaniach prowadzonych przez UOKiK, GIS, GIF oraz Komisję Etyki Reklamy
  • dostarczaniem produktów leczniczych oraz licencjonowaniem dossier rejestracyjnego (w tym opracowywanie i negocjowanie umów typu License and Supply oraz umów dostaw API)
  • projektami wspólnego rozwój produktów leczniczych
  • marketingiem produktów leczniczych, suplementów diety, żywności oraz obowiązkami informacyjnymi oraz wymogami dot. znakowania tych produktów
  • importem równoległym
  • transakcjami dotyczącymi patentów biotechnologicznych, znaków towarowych i praw autorskich oraz doradztwem spornym w tym zakresie

Nasz zespół posiada wiedzę i doświadczenie związane z obsługą prawną firm sektora farmaceutycznego, w tym także zdobyte w pracy w wewnętrznym dziale prawnym czołowej polskiej firmy farmaceutycznej.

W ramach Grupy JWP współpracujemy z Kancelarią JWP Rzecznicy Patentowi w zakresie ochrony wynalazków z dziedziny farmacji, chemii i biotechnologii. Umożliwia nam to zaproponowanie klientom kompleksowej strategii ochrony wynalazków, od zgłoszenia rozwiązania w UP RP, EPO bądź też w ramach procedury PCT, jak również prowadzenie postępowania rejestrowego do czasu przyznania patentu oraz pomoc w uzyskaniu rejestracji i wprowadzeniu do obrotu produktu leczniczego.

Eksperci