Małgorzata Furmańska

radca prawny

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Małgorzata Furmańska, radca prawny, ekspert prawa konsumenckiego (B2C) oraz specjalistka z zakresu ochrony danych osobowych (GDPR), prowadzi audyty ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych w firmie. Pomaga w ocenie ryzyka związanego z przetwarzaniem danych, w przygotowaniu i wdrażaniu polityki prywatności, opracowywaniu procedur, a także tworzeniu wymaganych prawem umów (m.in. w zakresie RODO). Doradza firmom w kwestiach bezpieczeństwa informacji.

W zakresie prawa konsumenckiego prowadzi analizy systemów sprzedażowych, w tym regulaminów i sposobów płatności sklepów internetowych, również pod kątem zgodności z ustawą o prawach konsumenta. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu regulaminów konkursów i gier z udziałem klientów oraz dokumentów niezbędnych do komunikacji z konsumentami.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych, a od 2011 roku jest związana z Kancelarią JWP Rzecznicy Patentowi. Jest autorką publikacji dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji i wspólnotowego prawa konsumenckiego. Działa aktywnie w Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Prowadzi wykłady i szkolenia.

Kluczowe doświadczenia
 • wsparcie obsługi prawne projektów innowacyjnych w zakresie negocjacji i przygotowywania umów cywilnoprawnych, między innymi w ramach współpracy z akceleratorami przedsiębiorczości
 • aktywny udział w projektach dotyczących wpierania innowacyjnej gospodarki i nowych technologii
 • udział w pracach grup roboczych, reprezentujących Polskę przed Komisją Europejską
 • udział w projektach dotyczących e-commerce, w tym opracowanie raportu identyfikowania barier handlu transgranicznego z konsumentami
 • Polskie Centrum Mediacji (kurs dla mediatorów w sprawach cywilnych i handlowych)
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • University of Cambridge, filia przy Uniwersytecie Warszawskim: Centrum Prawa Europejskiego i Brytyjskiego
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, prawo
 • Wkrótce zmiany w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji
  blog Wszystkie Prawa Zastrzeżone