• Prawo pracy

Oferujemy krajowym i międzynarodowym przedsiębiorcom wszechstronne doradztwo w zakresie prawa pracy.

Skupiamy się na potrzebach i celach biznesowych, zapewniając pełne bezpieczeństwo prawne związane z zatrudnieniem. Naszym klientom pomagamy na każdym etapie prowadzonej działalności, dostarczając indywidualnie opracowane rozwiązania.

Doradzamy klientom od momentu rozpoczęcia współpracy z nowo zatrudnioną osobą (listy intencyjny, umowa o pracę, zlecenia, kontrakty menadżerskie, umowy dot. powierzonego mienia). Nasze projekty umów uwzględniają kwestie związane z prawem autorskim czy zakazami konkurencji. Przygotowujemy też potrzebne do wprowadzenia w zakładach pracy regulaminy, jak np.: regulamin pracy, wynagrodzeń, premiowania czy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czuwamy nad dochowaniem zobowiązań w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zatrudnionych osób, a także bacznie obserwujemy wszelkie propozycje zmian w przepisach praca pracy.

Wspieramy również klientów na wszystkich etapach sporów na linii pracodawca – pracownik, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym, a także w mediacjach w tym zakresie.

Nasze doradztwo obejmuje między innymi:
• analizę i projekty dokumentacji pracowniczej, jak np. regulaminy pracy i wynagradzania
• systemy wynagradzania, premiowania i innych świadczeń dla pracowników różnych szczebli
• projektowanie umów o pracę, o współpracę, kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji itp.
• ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
• wypadki przy pracy
• ubezpieczenia społeczne
• mobbing, ochrona dóbr osobistych
• rozwiązanie stosunku pracy
• reprezentację procesową przed sądami pracy wszystkich instancji
• negocjacje ugodowe w sprawach prawa pracy

Udostępnij

Strona serwisu korzysta z plików cookie. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, oznacza akceptację naszej polityki Cookies.
Rozumiem i akceptuję
x
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat