• Ochrona danych osobowych

Wspieramy klientów w zakresie ochrony danych osobowych i innych informacji podlegających ochronie prawnej w firmie. Umiejętne zarządzanie informacjami stanowi strategiczny elementem budowania silnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Z tego względu do ochrony informacji u naszych klientów podchodzimy kompleksowo, proponując rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności.

Nasze doradztwo obejmuje ochronę danych osobowych oraz zagadnienia z zakresu tajemnicy zawodowej, zabezpieczenia tajemnicy handlowej, ochrony informacji poufnych oraz informacji gospodarczych, poprzez:

• przygotowanie wzorów zgody na przetwarzanie danych osobowych w zależności od rodzaju i źródeł pozyskiwania danych
• pomoc we wdrożeniu wymaganej prawem (m.in. RODO) dokumentacji przetwarzania danych osobowych, w szczególności polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
• przygotowanie polityki prywatności i strategii zabezpieczania informacjami poufnymi
• udział w negocjacjach i kształtowaniu umów (w tym umowy powierzenia danych) bądź opracowaniu klauzul dotyczących ochrony danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych
• pomoc prawną w zakresie ochrony prywatności w sieci, a zwłaszcza ochrony danych osobowych i dóbr osobistych w Internecie, na każdym etapie sporu
• konsultacje merytoryczne dla inspektorów ochrony danych osobowych (IOD) i administratorów sieci informatycznych (ASI) oraz procesorów, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w firmie, w tym szczególnie dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa
• weryfikację w zakresie zasad bezpieczeństwa sytemu oraz infrastruktury informatycznej, organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych
• audyt zabezpieczeń stosowanych do ochrony zbiorów danych przetwarzanych w systemach informatycznych
• reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych oraz postępowaniach sądowych dotyczących ochrony danych osobowych i innych informacji podlegających ochronie

Udostępnij

Strona serwisu korzysta z plików cookie. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, oznacza akceptację naszej polityki Cookies.
Rozumiem i akceptuję
x
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat