Jan Szuliński

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Architekt,  specjalizujący się w indywidualnych projektach obiektów rezydencjonalnych oraz projektach wnętrz z szczególnym uwzględnieniem architektury zabytkowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracach przy obiektach zabytkowych, uwzględniających ich wieloaspektowy charakter, rozpoczynając od problematyki badawczej i dokumentacyjnej, poprzez opracowanie wytycznych i programów konserwatorskich, prowadzenie postępowań administracyjnych, kończąc na sporządzeniu dokumentacji projektowej i nadzorze autorskim. Współpracuje z pracownią L’AB architekci, od 2019 współwłaściciel i architekt prowadzący w pracowni JSMS Studio.

Kluczowe doświadczenia

  • Projekty rewaloryzacji, rozbudowy i przebudowy obiektów zabytkowych;
  • Projekty indywidualnych rezydencji i budynków mieszkalnych;
  • Projekty wnętrz mieszkalnych i komercyjnych;
  • Dokumentacje, badania, wytyczne i opinie konserwatorskie, programy prac konserwatorskich;
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych i uzgodnień dla obiektów i terenów objętych ochroną konserwatorską;
  • Opracowanie gminnych ewidencji zabytków i gminnych programów opieki nad zabytkami, wytyczne konserwatorskie dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kart ewidencyjnych dla obiektów zabytkowych.
Edukacja
  • Politechnika Łódzka, Wydział Architektury i Urbanistyki;
  • UKSW Warszawa, Wydział Historii Sztuki.
  1. Szuliński, Teatr miejski we Lwowie, Warszawa 2002, wyd. Neriton
  2. Szuliński, M. Szulińska, J. Zieliński, Skała nad Zbrucze. Dzieje, architektura, budownictwo, Warszawa 2003, wyd. Wspólnota Polska