Helena Gajek

radca prawny

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Helena Gajek zajmuje się obsługą prawną firm z sektora farmaceutycznego, chemicznego, biotechnologicznego oraz żywnościowego (suplementy diety). Specjalizuje się w doradzaniu w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej oraz komercjalizacji. Przygotowuje analizy portfolio posiadanych praw i opinie dotyczące oznakowania opakowań produktów, a także reklam. Zajmuje się też zagadnieniami dotyczącymi importu równoległego.

Prowadzi postępowania sądowe i administracyjne związane z uzyskiwaniem praw, ich unieważnianiem, wygaszaniem, jak również dochodzeniem naruszeń oraz obroną przed zarzutami naruszenia. Bierze udział w negocjacjach i projektowaniu porozumień o koegzystencji, przeniesieniu, podziale praw oraz ich licencjonowaniu.

Autorka licznych artykułów dotyczących prawa farmaceutycznego, nazewnictwa leków oraz suplementów diety i prawa patentowego. Prelegentka na konferencjach poświęconych ochronie oraz zarządzaniu prawami własności intelektualnej, sporom patentowym i znakowym.

Helena posiada uprawnienia rzecznika patentowego i pełnomocnika do spraw znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych przed EUIPO. Dzięki temu może reprezentować klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO).

Edukacja
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Uniwersytet Warszawski, Prawo własności intelektualnej, studia podyplomowe
 • Uniwersytet Warszawski, Prawo własności przemysłowej, studia podyplomowe
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji
 • Poland
  [w:] „Pharmaceutical Trademarks: A Global Guide 2017/2018”
 • Poland
  [w:] „Patent litigation: a global guide from practical law”
 • How European law affects national regulation of life sciences patents
 • Nazwa produktu leczniczego – czyli na styku prawa farmaceutycznego i prawa własności przemysłowej
  [w:] Świat Przemysły farmaceutycznego 2/2017