• Prawo karne gospodarcze

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego, które – w odróżnieniu od spraw kryminalnych – wymagają nie tylko biegłej znajomości systemu norm prawa karnego, ale również umiejętności ich powiązania z przepisami bazowymi w danej dziedzinie prawa.

White collar crimes, jak nazywane są przestępstwa skierowane przeciwko obrotowi gospodarczemu, obejmują w chwili obecnej regulacje o niezwykle szerokim stopniu zróżnicowania, od kodeksowych przestępstw na szkodę wierzycieli czy managerskiej niegospodarności, przez normy prawa karnego skarbowego, aż po szereg przepisów karnych zawartych w ustawach szczegółowych.

Członkowie zespołu prawa karnego gospodarczego naszej kancelarii posiadają nie tylko ugruntowaną praktykę w tego rodzaju sprawach, ale również doświadczenie naukowo-dydaktyczne poparte publikacjami naukowymi w renomowanych czasopismach prawniczych. To właśnie dzięki temu unikalnemu połączeniu możliwe jest uzyskiwanie precedensowych rozstrzygnięć na rzecz naszych klientów w sprawach z tego zakresu.

Nasze usługi z zakresu prawa karnego gospodarczego obejmują:

• zastępstwo procesowe w postępowaniach karnych i karno-skarbowych przed sądami powszechnymi, w tym w charakterze obrońcy oskarżonego oraz w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
• zastępstwo procesowe przed Sądem Najwyższym w zakresie postępowań kasacyjnych
• zastępstwo procesowe w zakresie postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu dotyczących skarg na naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego w sprawach karnych, w tym skarg na przewlekłość postępowania karnego
• prowadzenie postępowań w oparciu o przepisy ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
• prowadzenia mediacji w sprawach karnych
• sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych z zakresu karnoprawnej ochrony obrotu gospodarczego
• prowadzenie szkoleń dotyczących poszczególnych regulacji prawa karnego gospodarczego

Udostępnij

Strona serwisu korzysta z plików cookie. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, oznacza akceptację naszej polityki Cookies.
Rozumiem i akceptuję
x
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat