• Konkurencja i konsumenci

Doradzamy w sprawach z obszaru prawa konkurencji i konsumentów. Naszym klientom oferujemy analizę działań podejmowanych przez przedsiębiorców w celu oceny ryzyka naruszenia przepisów prawa konkurencji i uniknięcia zachowań antykonkurencyjnych. Zapewniamy reprezentację przed organami antymonopolowymi i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Świadczymy też pomoc prawną w polubownym rozwiązywaniu sporów z konkurentami.

Wspieramy przedsiębiorców w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji:
• zagadnień związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, w tym w zakresie kopiowania produktów i oznaczania towarów/usług zgodnie z wymogami prawnymi
• pomocy dla przedsiębiorców w zabezpieczeniu ich tajemnicy przedsiębiorstwa i zawieraniu efektywnych umów o zakazie konkurencji
• przygotowania opinii prawnych i doradztwa w zakresie stosowania praktyk marketingowych w sposób pozwalający na zabezpieczenie przed zarzutami popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie przestrzegania praw konsumentów:
• wspieramy prawnie przedsiębiorców w opracowywaniu rozwiązań biznesowych zgodnych z wymogami prawnymi przy uwzględnieniu praktyk zakwestionowanych przez organy ochrony konsumentów oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe
• przygotowujemy umowy, regulaminy i wzorce umowne
• pomagamy w kształtowaniu systemów sprzedażowych (m. in. mechanizmów oferowania towarów, metod płatności, zwrotów, rękojmi i gwarancji) w relacji B2C, w tym także dla przedsiębiorców świadczących usługi elektronicznie (e-commerce) oraz
• pomagamy w opracowaniu strategii sprzedaży, zasad dystrybucji i rabatów
• świadczymy pomoc prawną wspierającą działania marketingowe (reklama, materiały promocyjne) i komunikację w sieci skierowanej do konsumentów

Nasze doradztwo prawne obejmuje również:
• ocenę ryzyka naruszenia przepisów, w tym ustawy o prawach konsumenta, o nieuczciwych praktykach rynkowych, sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, instytucji klauzul abuzywnych, jak również regulacji sektorowych
• pomoc we wdrażaniu przepisów dotyczących oznakowania produktów i wprowadzania ich do obrotu. Współpracujemy z podmiotami zainteresowanymi transgranicznym obrotem z konsumentami w obrębie Unii Europejskiej bądź podmiotami wykorzystującymi nowe technologie w kontakcie i oferowaniu usług odbiorcy końcowemu.
• reprezentowanie klientów w sprawach o stosowanie praktyk naruszających zbiorowy interes konsumentów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w indywidualnych sporach z konsumentami

Udostępnij

Strona serwisu korzysta z plików cookie. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, oznacza akceptację naszej polityki Cookies.
Rozumiem i akceptuję
x
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat